OVER PLANC

ONTSTAAN

In juni 2021 is in Goirle de stichting PlanC opgericht. Deze stichting komt voort uit een burgerinitiatief dat in 2020 is gestart nadat de gemeente Goirle de naschoolse cultuureducatie had wegbezuinigd. Het gaat hierbij om musical-, dans- en muzieklessen.

DOEL

De stichting PlanC wil zorgen dat de kwaliteit van de musical-, muziek- en danslessen goed blijft. En ook dat de infrastructuur van die lessen aanwezig blijft. Dit wil zij zodat het aanbod van cultuureducatie aan de kinderen in Goirle en Riel ook in de komende jaren op niveau én betaalbaar blijft.

 

Daarbij wil PlanC ook zorgen voor culturele activiteiten voor alle inwoners van Goirle en Riel. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

 

Voor meer informatie over PlanC: info@janvanbesouw.nl